1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán muốn khi lập dự toán có thể xem được bảng dự toán tổng để chỉnh sửa và xem được chi tiết theo nguồn, khoản

Kế toán muốn khi lập dự toán có thể xem được bảng dự toán tổng để chỉnh sửa và xem được chi tiết theo nguồn, khoản

1. Mục đích

Giúp kế toán khi lập dự toán có thể xem được bảng dự toán tổng để chỉnh sửa và xem được chi tiết theo nguồn, khoản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, khi lập dự toán, phần mềm đang hiển thị chi tiết bảng theo khoản, trong mỗi khoản hiển thị chi tiết theo từng nguồn, nhưng không thể xem được bảng dự toán tổng. Khi cần chỉnh sửa số liệu hay khai báo phần dự toán tăng thêm thì không thể khai báo chung được mà lại đi vào từng bảng dự toán chi tiết nhất.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm thay đổi cách hiển thị bảng dự toán sau khi lập, giúp kế toán có thể xem được bảng dự toán tổng sau khi lập để có thể chỉnh sửa số liệu mà vẫn xem được chi tiết dự toán theo từng khoản, phân bổ theo từng nguồn là bao nhiêu.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan