1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Khi sửa mẫu bảng lương, kế toán muốn hiển thị số tiền thực lĩnh của từng khoản lương, phụ cấp trên bảng lương

Khi sửa mẫu bảng lương, kế toán muốn hiển thị số tiền thực lĩnh của từng khoản lương, phụ cấp trên bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán khi sửa mẫu bảng lương có thể hiển thị số tiền thực lĩnh của từng khoản lương, phụ cấp trên bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, phần mềm chưa có các trường thông tin Tỷ lệ đóng bảo hiểm * Thành tiền PC nên không sửa mẫu được.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung các thông tin để có thể thiết lập được công thức linh động khi tính thực lĩnh từng khoản lương, phụ cấp có tham gia đóng bảo hiểm.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương cần thiết lập.

2. Tại phần Sửa thân trang, phần mềm đã bổ sung một số thông tin trên bảng lương tùy chỉnh để có thể linh động tính ra các khoản lương, phụ cấp thực lĩnh nếu có tham gia đóng bảo hiểm:

  • Tỷ lệ đóng bảo hiểm
  • Thực lĩnh lương
  • Thực lĩnh PCCV
  • Thực lĩnh PCTNN
  • Thực lĩnh PCTNVK

3. Đồng thời phần mềm bổ sung mẫu bảng lương Bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp.

Cập nhật 05/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan