1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Chuyên viên đơn vị chủ quản muốn tổng hợp được số tiền truy lĩnh từng tháng của các đơn vị con để thuyết minh với cơ quan tài chính

Chuyên viên đơn vị chủ quản muốn tổng hợp được số tiền truy lĩnh từng tháng của các đơn vị con để thuyết minh với cơ quan tài chính

1. Mục đích

Giúp chuyên viên đơn vị chủ quản tổng hợp được số tiền truy lĩnh từng tháng của các đơn vị con để thuyết minh với cơ quan tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, tại các đơn vị chủ quản, phần mềm chưa đáp ứng tổng hợp số tiền truy lĩnh của từng đơn vị chi tiết theo từng người. Các bảng truy lĩnh không cập nhật vào bảng lương thì không gửi lên chủ quản tổng hợp được

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cải tiến luồng gửi nhận bảng lương, nếu có bảng truy lĩnh, bảng phụ cấp đặc biệt ngành chưa cập nhật vào bảng lương thì sẽ cho gửi lên cấp trên xét duyệt.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị cấp dưới, sau khi tính lương truy lĩnh thì gửi cho đơn vị cấp trên xét duyệt, thẩm định tương tự với gửi bảng tính lương.

2. Tại đơn vị cấp trên, chuyên viên đơn vị có thể xét duyệt bảng truy lĩnh lương tự như với bảng tính lương.

3. Trường hợp có xảy ra sai sót, anh/chị có thể nhấn Gửi trả, nhập Lý do gửi trả, Thời hạn nộp lại.

4. Nếu các số liệu đã chính xác hoặc đơn vị cấp dưới đã gửi lại bảng truy lĩnh lương chỉnh sửa lại theo góp ý và đã đúng yêu cầu của đơn vị cấp trên, đơn vị cấp trên nhấn Hoàn thành. Nhấn tiếp Xác nhận hoàn thành => khi đó số liệu sẽ đồng thời được lấy lên bảng tổng hợp lương của toàn ngành, toàn địa phương.

5. Tại menu tổng hợp, chọn tab Tổng hợp truy lĩnh.

6.  Tại đây anh chị có thể xem bảng tổng hợp truy lĩnh theo Cây đơn vị hay theo lĩnh vực.

7. Ngoài ra phần mềm cũng đã bổ sung thêm báo cáo tổng hợp lương truy lĩnh in toàn ngành, toàn địa bàn.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan