1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn lấy số liệu từ SalaGov sang Bamboo chi tiết theo Tiết tiểu mục để hạch toán chi tiết theo Tiết tiểu mục

Kế toán muốn lấy số liệu từ SalaGov sang Bamboo chi tiết theo Tiết tiểu mục để hạch toán chi tiết theo Tiết tiểu mục

1. Mục đích

Giúp kế toán khối xã ghi nhận chính xác thông tiết tiểu mục ngay trên phần mềm SalaGov và hạch toán nhanh chóng khi kết nối với phần mềm Bamboo

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, tại đơn vị khối xã, kế toán sử dụng phần mềm Salagov để tính lương và lấy dữ liệu sang phần mềm kế toán Bamboo hạch toán. Trên phần mềm Kế toán Bamboo, đơn vị mở thêm tiết tiểu mục theo dõi chi tiết đến từng đối tượng/hoạt động để tổng hợp các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chủ quản. Tuy nhiên hiện tại, phần mềm chưa theo dõi chi tiết theo tiết tiểu mục để đẩy số liệu sang theo nhu cầu hạch toán của Bamboo.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cho phép các đơn vị cấp xã tùy chọn theo dõi theo tiết tiểu mục để khi lấy dữ liệu từ SalaGov sang Bamboo có thể sinh giấy rút và hạch toán chi tiết theo Tiết tiểu mục.

Cụ thể như sau

1. Tại phần thiết lập tùy chọn tính lương, anh/chị vào tab Tính lương BH và KPCĐ. Tại đây phần mềm đã bổ sung tùy chọn Theo dõi chi tiết theo tiết tiểu mục chỉ áp dụng riêng cho khối xã.

2. Khi anh chị tích chọn tùy chọn này, tại menu Danh mục\Mục lục ngân sách, phần mềm đã bổ sung tab Tiết tiểu mục, tại đây anh/chị có thể thêm tiết tiểu mục để sử dụng tại đơn vị. Khi đó thì anh/chị có thể khai báo tiết tiểu mục khi thêm quá trình lương, phụ cấp cho CBNV

3. Màn hình chi tiết tính các khoản phụ cấp đặc biệt ngành cũng sẽ lấy lên tiết tiểu mục mà anh chị đã tích chọn sử dụng.

4. Đồng thời khi kết nối với phần mềm kế toán MISA Bamboo, phần mềm sẽ đẩy số liệu chi tiết theo Tiết tiểu mục.

Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan