1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn tính thuế TNCN cho những đối tượng vãng lai để tính đúng bảng tính thuế TNCN cho đơn vị

Kế toán muốn tính thuế TNCN cho những đối tượng vãng lai để tính đúng bảng tính thuế TNCN cho đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán xã tính đúng thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN cho các đối tượng CBNV trong đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, đơn vị sử dụng phần mền Salagov, trong năm có những CBNV ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có khai báo trên danh sách CBNV. Đơn vị muốn tính thuế TNCN cho những đối tượng có thu nhập vãng lai. Hiện tại trên phần mềm chưa đáp ứng lấy lên những CBNV có thu nhập vãng lai.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm đáp ứng nghiệp vụ tính thuế cho đối tượng LĐHĐ có thời hạn <=3 để lên đúng tờ khai thuế.

Cụ thể như sau

1. Khi khai báo danh sách CBNV, phần mềm cho phép khai báo thời hạn hợp đồng dưới 3 tháng.

2. Phần mềm bổ sung menu Đối tượng vãng lai tại phần Thuế TNCN, cho phép khai báo những đối tượng không khai báo trong danh sách CBNV theo 2 cách:

  • Cách 1: Nhập khẩu đối tượng vãng lai
    Anh chị có thể tải tệp mẫu nhập khẩu, khai báo đầy đủ các trường thông tin và thực hiện kéo thả tệp để nhập khẩu các đối tượng vãng lai vào phần mềm. Ngoài ra cũng có thể nhập khẩu đối tượng vãng lại tại menu Tính thuế TNCN.
  • Cách 2: Thêm mới từng đối tượng vãng lai
    Tại menu Đối tượng vãng lai, nhấn Thêm đối tượng vãng lai và khai báo các thông tin chi tiết.

3. Khi đó tại bảng tính thuế TNCN, đáp ứng đúng cách tính thuế theo quy định cho từng đối tượng, phần mềm tự động không lấy lên đối tượng có thu nhập dưới 2 triệu/tháng.

4. Anh/chị có thể chọn thêm các đối tượng vãng vai vào bảng tính thuế để khai báo thu nhập và phần mềm sẽ tự động tính ra số thuế phải nộp cho các đối tượng này.

Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan