1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán xã muốn tính đúng thuế TNCN/quyết toán thuế TNCN cho các đối tượng CBNV trong đơn vị

Kế toán xã muốn tính đúng thuế TNCN/quyết toán thuế TNCN cho các đối tượng CBNV trong đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán xã tính đúng thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN cho các đối tượng CBNV trong đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, phần mềm khi tính thuế TNCN/ quyết toán thuế TNCN đang mặc định tính hết cho toàn bộ CBNV khối xã bao gồm cán bộ, công chức, viên chức xã và đối tượng khác….
Phần mềm chưa đáp ứng tính thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN cho từng đối tượng cụ thể.

– Kể từ phiên bản R24, đối với đơn vị cấp xã/phường, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép lựa chọn tính thuế theo loại cán bộ (mặc định cho loại Cán bộ, công chức, viên chức)

Cụ thể như sau

Đối với đơn vị xã phường, nếu không có nhu cầu tính cho các CB KCT xã/thôn hay các đối tượng khác, phần mềm cho phép anh/chị có thể loại bỏ các đối tượng này khỏi bảng tính thuế.

Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan