1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Tính số tiền lương theo ngày công cụ thể (thuê lao động hợp đồng theo ngày)

Tính số tiền lương theo ngày công cụ thể (thuê lao động hợp đồng theo ngày)

1. Mục đích

Giúp kế toán tính số tiền lương theo ngày công cụ thể (thuê lao động hợp đồng theo ngày)

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, với các đơn vị là bệnh viện tự chủ, có thuê các bác sỹ về khám chữa bệnh tại bệnh viện và ký hợp đồng lao động với các bác sỹ. Do thời gian làm việc của các bác sỹ này thường không đủ cả tháng nên bệnh viện ký lương hợp đồng theo ngày. Tuy nhiên hiện tại chương trình chỉ đáp ứng tính lương số tiền theo từng tháng.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cho phép khai báo quá trình lương của CBNV hưởng theo số tiền là tính đơn giá theo ngày hay theo tháng.

Cụ thể như sau

1. Tại phần khai báo danh sách CBNV, khi khai báo Quá trình lương, phần mềm cho phép CBNV hưởng lương theo số tiền tính theo đơn giá ngày công.

2. Ngoài ra, anh/chị cũng có thể khai báo nhanh quá trình hưởng lương theo số tiền của CBNV theo đơn giá ngày công tại tab Khai báo nhanh.

3. Đối với CBNV hưởng lương theo đơn giá ngày công, khi thực hiện tính lương, hệ thống sẽ tính số tiền lương được hưởng theo đơn giá ngày công.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan