1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán mong muốn khai báo đúng tỷ lệ đóng BHXH của cơ quan để đáp ứng nhu cầu theo dõi tại đơn vị

Kế toán mong muốn khai báo đúng tỷ lệ đóng BHXH của cơ quan để đáp ứng nhu cầu theo dõi tại đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng khai báo đúng tỷ lệ đóng BHXH của cơ quan để đáp ứng nhu cầu theo dõi tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24,  tùy từng địa phương, tỷ lệ đóng khoản BHTNLĐ, BNN được gộp chung hay tách riêng với tỷ lệ đóng BHXH (Phần cơ quan đóng). Khi thực hiện thêm/nhập khẩu CBNV đang mặc định để tỷ lệ BHXH CQ đóng là 17%, BHTNLĐ-BNN: 0.5%. Do đó, với những đơn vị có tỷ lệ đóng BHXH của cơ quan đóng là 17.5% phải sửa lại. Điều này vừa mất thời gian lại không thể hiện được tính tiện lợi của phần mềm do hiện tại phần mềm đang mặc định tỷ lệ đóng BHXH của cơ quan là 17%, BNTNLĐ-BNN là 0.5%.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cho phép NSD có thể gộp chung tỷ lệ BHTNLĐ-BNN cơ quan đóng vào tỷ lệ BHXH cơ quan đóng.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện bảng tính lương chi tiết, nhấn biểu tượng thiết lập và chọn Tùy chỉnh cột.

2. Trên chức này tùy chỉnh cột này, phần mềm đã bổ sung cột BHXH (17,5%) ở nhóm CQ đóng và mặc định tích chọn cột này.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan