1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Chuyên viên Kiểm toán nhà nước muốn điều chỉnh dự toán lương theo tỷ lệ để đáp ứng nhu cầu điều chỉnh

Chuyên viên Kiểm toán nhà nước muốn điều chỉnh dự toán lương theo tỷ lệ để đáp ứng nhu cầu điều chỉnh

1. Mục đích

Giúp chuyên viên KTNN điều chỉnh dự toán lương theo tỷ lệ để đáp ứng nhu cầu điều chỉnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, sau khi các đơn vị con nộp Dự toán lương lên Tổng Kiểm toán. Chuyên viên Tổng Kiếm Toán tiến hành xét duyệt và Điều chỉnh dự toán lương. Trong đó, HSL sau điều chỉnh = HSL trước điều chỉnh * (1+Tỷ lệ/hệ số điều chỉnh)
*) Hiện tại: PM đang tính HSL sau điều chỉnh = HSL trước điều chỉnh + Hệ số điều chỉnh)

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm thay đổi cách điều chỉnh từ hệ số sang tỷ lệ theo yêu cầu của KTNN.

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan