1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán muốn tính truy lĩnh cho CBNV đơn giản và chính xác hơn để đáp ứng nghiệp vụ thực tế phát sinh

Kế toán muốn tính truy lĩnh cho CBNV đơn giản và chính xác hơn để đáp ứng nghiệp vụ thực tế phát sinh

1. Mục đích

Giúp kế toán tính truy lĩnh cho CBNV đơn giản và chính xác hơn để đáp ứng nghiệp vụ thực tế phát sinh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, kế toán phải lập bảng lương tháng liền kề tháng truy lĩnh thì phần mềm mới tính chính xác các quá trình truy lĩnh của CBNV.

– Kể từ phiên bản R27, khi thực hiện tính truy lĩnh, sẽ tính đúng TH CBNV không có mặt trên bảng lương tháng trước thì hiểu là truy lĩnh tháng trước cho CBNV mới tiếp nhận hoặc mới đi làm trở lại (so sánh điều kiện đã có bảng lương của phòng ban/loại cán bộ của CBNV tương ứng được lập rồi mà CBNV không có mặt trong bảng lương đó)

 

 

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan