1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán các đơn vị của KTNN muốn các nhóm Kiểm toán viên bao gồm cả Thanh tra lương trên biểu lương 02 để dễ đối chiếu số liệu

Kế toán các đơn vị của KTNN muốn các nhóm Kiểm toán viên bao gồm cả Thanh tra lương trên biểu lương 02 để dễ đối chiếu số liệu

1. Mục đích

Các nhóm Kiểm toán viên bao gồm cả Thanh tra lương trên biểu lương 02 để dễ đối chiếu số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, các đơn vị kiểm toán nhà nước sử dụng PM Salagov để lập dự toán lương. Sau khi lập, đơn vị in Báo cáo “Biểu lương 02-Phân loại ngạch lương toàn ngành”. Trong đó, các CBNV là Thanh tra viên đang nhóm chung vào nhóm Chuyên viên cán sự. Còn ở Biểu lương 01, thì các CBNV là Thanh tra viên đang nhóm chung vào nhóm Kiểm toán viên nên Kế toán đơn vị đối chiếu số liệu giữa các báo cáo rất khó khăn.
Kế toán mong muốn Biểu lương 02 của KTNN nhóm các CBNV là Thanh tra viên vào nhóm của Kiểm toán viên để đối chiếu số liệu giữa các báo cáo dễ dàng hơn.
Hiện trên phần mềm đang đáp ứng mẫu Biểu lương 02 nhóm CBNV là Thanh tra viên vào nhóm Chuyên viên, cán sự.

– Kể từ phiên bản R27, nhóm đối tượng Thanh tra viên vào các nhóm Kiểm toán viên tương ứng trên Biểu lương 02 của KTNN.

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan