1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Khi kế toán in Bảng lương đặc thù Tháp Mười, trường hợp trong thời gian truy lĩnh đó cán bộ có được nâng lương nhiều giai đoạn thì phần mềm hiển thị nội dung truy lĩnh nhiều dòng

Khi kế toán in Bảng lương đặc thù Tháp Mười, trường hợp trong thời gian truy lĩnh đó cán bộ có được nâng lương nhiều giai đoạn thì phần mềm hiển thị nội dung truy lĩnh nhiều dòng

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in Bảng lương đặc thù Tháp Mười, trường hợp trong thời gian truy lĩnh đó cán bộ có được nâng lương nhiều giai đoạn thì phần mềm hiển thị nội dung truy lĩnh nhiều dòng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, phần mềm hiện mang sẵn mẫu Bảng lương đặc thù Tháp Mười và cũng cho phép tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của đơn vị. Bảng lương Tháp mười có đặc thù sẽ lấy thêm được dòng truy lĩnh lương (nếu có trong tháng) ở dưới dòng tính lương, phụ cấp.
Trên Bảng lương Tháp Mười khi in ra, dòng truy lĩnh lấy được đúng số tiền được truy lĩnh tuy nhiên phần mềm chỉ thể hiện 1 dòng (tổng của 2 quá trình) nên không thể hiện được rõ ràng theo nhu cầu của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm bổ sung tùy chọn dựa vào tùy chọn hiển thị truy lĩnh thành dòng riêng. Nếu tích chọn tùy chọn này thì sẽ hiển thị thêm tùy chọn hiển thị số liệu truy lĩnh theo từng giai đoạn riêng biệt.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện sửa mẫu bảng lương, phần mềm cho phép đơn vị có thể sửa mẫu Bảng lương đặc thù Tháp Mười.

2. Tại phần Sửa thân trang, chọn tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột. Tại đây phần mềm bổ sung tùy chọn Hiển thị số tiền truy lĩnh thành một dòng dữ liệu riêng. 

Khi anh/chị tích chọn tùy chọn này, phần mềm sẽ hiển thị thêm tùy chọn hiển thị số liệu truy lĩnh theo từng giai đoạn riêng biệt.

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan