1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Chuyên viên Sở tài chính muốn “Tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới” theo bảng lương các tháng đã lập

Chuyên viên Sở tài chính muốn “Tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới” theo bảng lương các tháng đã lập

1. Mục đích

Giúp chuyên viên STC tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới theo bảng lương đã lập.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, các đơn vị thuộc STC Quảng Ngãi hàng tháng lập bảng lương và gửi lên đơn vị chủ quản. STC căn cứ vào bảng lương các tháng đơn vị đã lập để báo cáo tình hình sử dụng phần mềm lên UBND Tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện tại phần mềm đang thống kê tình hình sử dụng theo thời gian thực lập các bảng lương.

– Kể từ phiên bản R27, khi tra cứu tình hình sử dụng phân hệ tính lương, phần mềm cho phép lựa chọn tra cứu theo Kỳ tính lương hay theo Ngày lập để tra cứu đơn vị đã lập kỳ tính lương theo từng tháng hay chưa.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản, nhấn biểu tượng hệ thống, chọn Tra cứu thông tin cấp dưới.

2. Tại tab Tình hình sử dụng, phần mềm cho phép tra cứu theo Kỳ tính lương hay Thời gian lập.

3. Nếu chọn tra cứu theo Kỳ tính lương, anh/chị có thể tra cứu đơn vị đã lập kỳ tính lương theo từng tháng hay chưa.

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan