1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Đơn vị chủ quản mong muốn theo dõi và tra cứu được các thông tin và nghiệp vụ lương của các đơn vị con

Đơn vị chủ quản mong muốn theo dõi và tra cứu được các thông tin và nghiệp vụ lương của các đơn vị con

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản theo dõi và tra cứu được các thông tin và nghiệp vụ lương của các đơn vị con.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, các đơn vị con có thể gửi bảng lương hàng tháng lên đơn vị chủ quản/nội vụ/tài chính gần nhất tuy nhiên PGD chưa chủ động theo dõi được các thông tin như mong muốn.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung chức năng cho phép đơn vị chủ quản/tài chính/nội vụ có thể kiểm tra được danh sách hưởng lương của đơn vị cấp dưới đã khai báo đầy đủ và chính xác chưa.

Xem phim hướng dẫn 

Cập nhật 01/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan