1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn tính dự toán lương cho lao động trong chỉ tiêu biên chế hưởng lương số tiền

Kế toán muốn tính dự toán lương cho lao động trong chỉ tiêu biên chế hưởng lương số tiền

1. Mục đích

Giúp kế toán tính dự toán lương cho lao động trong chỉ tiêu biên chế hưởng lương số tiền.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, đơn vị sự nghiệp giáo dục, đơn vị được giao biên chế là giáo viên, ký hợp đồng lao động dưới 1 năm và hưởng lương số tiền với mức cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Hàng năm kế toán tính dự toán lương cho lao động hợp đồng dự kiến tuyển mới này như sau:
= (Tiền lương 1 tháng + Các khoản đóng góp của đơn vị) x số tháng dự kiến tuyển. Hiện phần mềm đang tính dự toán lương cho đối tượng thuộc biên chế tuyển mới theo Hệ số.

– Kể từ phiên bản R17, khi tính dự toán lương cho đối tượng thuộc biên chế tuyển mới, nếu chọn loại CB là Lao động hợp đồng, thì hiển thị cột Dự toán lương/1 tháng & Số tiền đóng BH/1 tháng cho NSD tự khai báo để có thể nhập theo đúng số tiền.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Dự toán lương, tại bảng dự toán chi tiết Dự toán lương cho đối tượng thuộc biên chế tuyển mới, phần mềm đã bổ sung cột Dự toán lương/1 tháng và cột Số tiền đóng BH/1 tháng.

2. Ngoài ra, tại bảng dự toán lương hiện thời, phần mềm hiển thị cột Số tháng hưởng mặc định là 12 tháng, tuy nhiên anh/chị có thể tùy ý sửa lại số tháng hưởng mong muốn.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan