1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Kế toán các đơn vị KTNN muốn tính dự toán lương cho khoản phụ cấp thu hút nhân tài

Kế toán các đơn vị KTNN muốn tính dự toán lương cho khoản phụ cấp thu hút nhân tài

1. Mục đích

Giúp kế toán các đơn vị KTNN tính được dự toán lương cho khoản phụ cấp thu hút nhân tài.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, phần mềm chưa đáp ứng tính dự toán lương cho khoản phụ cấp thu hút nhân tài.

– Kể từ phiên bản R26, phần mềm bổ sung khoản phụ cấp thu hút nhân tài, cho phép tính dự toán lương cho khoản phụ cấp này.

Cụ thể như sau

1. VD: Có 2 CBNV được khai báo hưởng khoản phụ cấp thu hút nhân tài.

2. Khi lập bảng tính dự toán lương, nếu có CBNV được khai báo hưởng Phụ cấp thu hút nhân tài tại Danh sách CBNV, phần mềm sẽ bổ sung cột Số tháng hưởng phụ cấp thu hút nhân tài, anh/chị nhấn Sửa và khai báo số tháng hưởng => phần mềm sẽ tự động tính lên dự toán cho khoản phụ cấp này.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan