1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Kế toán muốn in báo cáo dự toán cho các Mã ngành kinh tế khác nhau để báo cáo cơ quan chủ quản

Kế toán muốn in báo cáo dự toán cho các Mã ngành kinh tế khác nhau để báo cáo cơ quan chủ quản

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng in báo cáo dự toán cho các Mã ngành kinh tế khác nhau để báo cáo cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, hiện tại trên phần mềm khi lập dự toán lương, đối với các đơn vị có nhiều loại khoản, bảng tính dự toán đang tách ra theo từng khoản, nhưng khi in các loại báo cáo liên quan đến dự toán lương thì không in được theo từng loại khoản mà chỉ lên mẫu tổng hợp toàn đơn vị.

– Kể từ phiên bản R26, trên các báo cáo dự toán lương, phần mềm bổ sung tham số in theo Khoản để NSD tùy ý in báo cáo.

Cụ thể như sau

1. Tại phân hệ Dự toán lương, khi in báo cáo dự toán lương, phần mềm bổ sung tham số in theo Khoản.

Ví dụ: In Báo cáo dự toán lương, phụ cấp

2. Tại giao diện tham số, anh/chị có thể tích chọn Khoản cần in.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan