1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Kế toán muốn quay lại mẫu gần nhất đã lưu khi tùy chỉnh mẫu bảng lương

Kế toán muốn quay lại mẫu gần nhất đã lưu khi tùy chỉnh mẫu bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán quay lại mẫu gần nhất đã lưu khi tùy chỉnh mẫu bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, khi sửa mẫu bảng lương, kế toán không thể quay lại mẫu tùy chỉnh đã lưu gần nhất

– Kể từ phiên bản R26:

1. Tại phân hệ tính lương, vào menu Sửa mẫu bảng lương.

2. Khi kế toán sửa mẫu bảng lương đã tùy chỉnh trước đó, phần mềm bổ sung tiện ích cho phép kế toán dễ dàng quay lại mẫu tùy chỉnh đã lưu gần nhất.

3. Khi nhấn vào biểu tượng khôi phục mẫu tùy chỉnh lưu gần nhất, chương trình sẽ hiển thị thông báo. Nhấn Đồng ý để khôi phục.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan