1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Kế toán muốn lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên PM SalaGov để đáp ứng kịp thời theo Nghị định của CP ban hành

Kế toán muốn lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên PM SalaGov để đáp ứng kịp thời theo Nghị định của CP ban hành

1. Mục đích

Đáp ứng nghiệp vụ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định CP ban hành.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, theo quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC, đơn vị sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo hình thức tự in hoặc đặt in.

– Kể từ phiên bản R26, phần mềm bổ sung chứng từ khấu trừ thuế tự in theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

Bước 1: Thiết lập mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế

1. Sau khi nộp bộ hồ sơ đăng ký cho cơ quan thuế và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì tại phần mềm MISA SalaGov, dựa vào mẫu chứng từ đã đăng ký, anh chị thực hiện thiết lập mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế và phát hành mẫu để làm căn cứ lập chứng từ khấu trừ thuế.

2. Nhấn Xem mẫu để xem trước mẫu.

3. Khi nhấn Lưu, mẫu số sẽ ở trạng thái Chưa phát hành.

4. Còn khi nhấn Phát hành thì anh/chị có thể dùng mẫu này để lập chứng từ khấu trừ thuế.

5. Trong 1 kỳ thì anh chị chỉ có thể lập 1 ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế.

Bước 2: Lập chứng từ khấu trừ thuế với mẫu số và ký hiệu đã được phát hành

1. Tại bước này, anh/chị truy cập vào phân hệ Thuế, chọn menu Thuế TNCN/Chứng từ khấu trừ thuế và thực hiện lập chứng từ để làm căn cứ lập bảng kê.

2. Chọn CBNV, chọn khoảng thời gian lập chứng từ. Khi đó phần mềm sẽ tự động lấy lên khoản TNCN đã khấu trừ thuế trong khoảng thời gian đã chọn, anh/chị có thể sửa nhanh thông tin số tiền.

3. Sau đó anh chị thực hiện ký số. Sau khi đã ký số, phần mềm sẽ tự động cập nhật Số chứng từ và anh/chị sẽ không thể sửa lại chứng từ nữa.

4. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN sau khi lập có thể xuất khẩu ra PDF hoặc Excel để gửi cho CBNV

Bước 3: Lập bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế

1. Tại bước 3, anh/chị nhấn Lập bảng kê, chọn quý lập bảng kê tương ứng với khoảng thời gian lập chứng từ. Phần mềm sẽ tự động lập bảng kê sử dụng chứng từ.

2. Riêng với phần nộp bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, phần mềm sẽ cập nhật ngay khi Cơ quan thuế có ban hành mẫu bảng kê theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Cập nhật 22/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan