1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán/CBTC muốn khi sửa quá trình lương, phụ cấp thì danh mục ngạch bậc lương, phụ cấp…chỉ hiển thị ra danh mục đang sử dụng để tiện dụng hơn trong việc chọn ngạch lương, phụ cấp

Kế toán/CBTC muốn khi sửa quá trình lương, phụ cấp thì danh mục ngạch bậc lương, phụ cấp…chỉ hiển thị ra danh mục đang sử dụng để tiện dụng hơn trong việc chọn ngạch lương, phụ cấp

1. Mục đích

Giúp kế toán/CBTC khi sửa quá trình lương, phụ cấp thì danh mục ngạch bậc lương, phụ cấp…chỉ hiển thị ra danh mục đang sử dụng để tiện dụng hơn trong việc chọn ngạch lương, phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, khi thêm một bản ghi mới thì các danh mục như phụ cấp, ngạch bậc lương, chức vụ chức danh…chỉ hiển thị ra danh mục các thông tin đang sử dụng, tuy nhiên khi sửa ở các bản ghi cũ thì sẽ mặc định hiển thị tất cả các thông tin kể cả ngừng sử dụng.

– Kể từ phiên bản R3, khi thêm/sửa quá trình lương, phụ cấp thì danh mục ngạch bậc lương, phụ cấp …chỉ hiển thị ra danh mục đang sử dụng để tiện dụng hơn trong việc chọn ngạch lương, phụ cấp.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh sách CBNV, chọn Thêm. 

2. Tại phần Quá trình lương, nhấn Thêm. Tại đây, phần Ngạch lương chỉ hiển thị danh mục đang sử dụng để tiện hơn trong việc chọn ngạch lương.

3. Tương tự, tại phần Phụ cấp, chọn Thêm. Tại đây, phần Loại phụ cấp chỉ hiển thị danh mục đang sử dụng để tiện hơn trong việc chọn phụ cấp.

Cập nhật 23/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan