1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán mong muốn tách riêng bảng tính tiền dạy lớp ghép theo quy định của KBNN

Kế toán mong muốn tách riêng bảng tính tiền dạy lớp ghép theo quy định của KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán tách riêng bảng tính tiền dạy lớp ghép theo quy định của KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm cho phép tính khoản phụ cấp lớp ghép cho các đơn vị trường học có lớp ghép.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp, phần mềm đã bổ sung khoản phụ cấp lớp ghép.

2. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn bảng lương cần tính phụ cấp lớp ghép.

Anh/chị có thể chọn ẩn/hiện các cột trên giao diện bảng tính lương bằng cách kích chuột trái vào bảng lương.

3. Chọn Sửa mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung mẫu Bảng tính tiền dạy lớp ghép 2 trình độ. Kích đúp chuột để sửa mẫu bảng lương.

4. Tại đây anh/chị có thể sửa mẫu bảng lương. Nhấn Cất thành mẫu mới.

5. Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In. Chọn in bảng lương vừa sửa.

6. Phần mềm sẽ hiển thị những CBNV được tính phụ cấp lớp ghép.

Cập nhật 23/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan