1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán muốn biết những cán bộ đến kỳ nâng lương và cập nhật nhanh tình hình nâng lương, phụ cấp vào danh sách cán bộ, nhân viên để không phải cập nhật cho từng người

Kế toán muốn biết những cán bộ đến kỳ nâng lương và cập nhật nhanh tình hình nâng lương, phụ cấp vào danh sách cán bộ, nhân viên để không phải cập nhật cho từng người

1. Mục đích

Giúp kế toán biết được những cán bộ đến kỳ nâng lương và cập nhật nhanh tình hình nâng lương, phụ cấp vào danh sách cán bộ, nhân viên để không phải cập nhật cho từng người.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, để cập nhật quyết định nâng lương, kế toán phải thêm từng bản ghi trong quá trình lương cho cán bộ, rất mất thời gian.

– Kể phiên bản R3, phần mềm bổ sung nghiệp vụ “Danh sách CBNV sắp đến hạn nâng lương Phụ cấp”.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh sách CBNV, chọn tab Nâng lương, phụ cấp. Tại đây, phần mềm đã bổ sung danh sách các cán bộ nhân viên sắp đến hạn nâng lương, phụ cấp. Đơn vị có thể lấy ra những CBNV sắp đến hạn nâng lương, phụ cấp theo thời gian, đồng thời có thể cập nhật nhanh quá trình, phụ cấp từ danh sách này.

Cập nhật 23/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan