1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán mong muốn khi in mẫu 09 (tùy chỉnh) các nhóm hưởng lương hiển thị có số thứ tự La Mã ở cột riêng giống mẫu báo cáo mặc định

Kế toán mong muốn khi in mẫu 09 (tùy chỉnh) các nhóm hưởng lương hiển thị có số thứ tự La Mã ở cột riêng giống mẫu báo cáo mặc định

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in mẫu 09 tùy chỉnh, các nhóm hưởng lương hiển thị có số thứ tự La Mã ở cột riêng giống mẫu báo cáo mặc định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, số thứ tự của các nhóm hưởng lương hiển thị liền sát với tên nhóm hưởng lương.

– Kể từ phiên bản R3, khi khai báo nhóm báo cáo hưởng lương, phần mềm cho phép khai báo thông tin số thứ tự.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh sách CBNV, nhấn Sắp xếp thứ tự.

2. Tại đây anh chị có thể khai báo thông tin số thứ tự.

3. Khi in bảng lương 09, nếu có thông tin số thứ tự thì hiển thị số thử tự của nhóm tương ứng đã thiết lập.

Cập nhật 23/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan