1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Khi in Bảng lương theo mẫu số 09, kế toán muốn chỉ hiển thị những cán bộ có hưởng khoản phụ cấp chọn in bảng lương

Khi in Bảng lương theo mẫu số 09, kế toán muốn chỉ hiển thị những cán bộ có hưởng khoản phụ cấp chọn in bảng lương

1. Mục đích

Đáp ứng yêu cầu của kế toán khi in bảng lương theo mẫu số 09 là chỉ hiển thị những cán bộ có hưởng khoản phụ cấp chọn in bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, khi sửa mẫu bảng lương phần mềm cho phép chọn 1 hoặc nhiều khoản phụ cấp nhưng đang hiển thị tất cả các cán bộ trong bảng lương, bao gồm cả những cán bộ không hưởng khoản phụ cấp đó.

– Kể từ phiên bản R2, khi in mẫu 09, phần mềm chỉ hiển thị những cán bộ có hưởng khoản phụ cấp chọn in bảng lương.

Cụ thể như sau:

1. Trong bảng lương tháng 10, chỉ một số CBNV được hưởng khoản phụ cấp đặc biệt ngành.

2. Tại phần sửa mẫu bảng lương, anh/chị thiết lập công thức cho những khoản phụ cấp muốn được hiển thị khi bảng lương.

3. Khi in mẫu 09, phần mềm chỉ hiển thị những cán bộ có hưởng khoản phụ cấp đã được thiết lập công thức khi tùy chỉnh bảng lương.

Cập nhật 26/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan