1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán đơn vị mới sử dụng phần mềm muốn hiển thị tất cả danh mục ngạch bậc lương để khai báo theo danh mục của đơn vị nhanh hơn

Kế toán đơn vị mới sử dụng phần mềm muốn hiển thị tất cả danh mục ngạch bậc lương để khai báo theo danh mục của đơn vị nhanh hơn

1. Mục đích

Hiển thị tất cả danh mục ngạch bậc lương để khai báo theo danh mục của đơn vị nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, các đơn vị lần đầu sử dụng phần mềm, kế toán cần khai báo toàn bộ danh mục của đơn vị, trong đó có danh mục ngạch bậc lương. Hiện tại, trong danh mục mang đi của phần mềm, Danh mục “Ngạch bậc lương” không mặc định sử dụng và tại Tiện ích “Lọc nhanh” đang mặc định “Đang sử dụng”. Do đó, để chọn các ngạch bậc lương đơn vị đang sử dụng, kế toán sẽ phải thay đổi tùy chọn từ “Đang sử dụng” sang “Tất cả” để hiện thị tất cả các ngạch bậc lương. Sau đó tích sử dụng các ngạch bậc lương của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm thay đổi cơ chế lưu bộ lọc mặc định trên các DM. Khi mới cấp tài nguyên sẽ mặc định lọc là “Tất cả”, sau đó sẽ lưu lại theo lựa chọn sử dụng của NSD.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục, phần mềm thay đổi cơ chế lưu bộ lọc mặc định trên các DM. Khi mới cấp tài nguyên sẽ mặc định lọc là “Tất cả”, sau đó sẽ lưu lại theo lựa chọn sử dụng của anh/chị. Đồng thời mặc định lọc giá trị sử dụng lên trước, ngừng sử dụng xuống sau, để đơn vị tiện đối chiếu luôn đơn vị mình còn thiếu những danh mục nào.

Lưu ý: Cơ chế áp dụng cho các DM phụ cấp, PC ĐBN, DM Ngạch bậc lương, khấu trừ KTX (hiện tại DM MLNS đã đang lọc theo Tất cả)

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan