1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn tính truy lĩnh lương bằng 2 nguồn khác nhau cho phần được truy nâng trước hạn

Kế toán muốn tính truy lĩnh lương bằng 2 nguồn khác nhau cho phần được truy nâng trước hạn

1. Mục đích

Giúp kế toán tính truy lĩnh lương bằng 2 nguồn khác nhau cho phần được truy nâng trước hạn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, đơn vị có các cán bộ được truy lĩnh lương từ năm trước, sẽ trả bằng cả 2 nguồn 12 và 13, không chia theo tỷ lệ nào. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa tính được phần truy lĩnh bằng 2 nguồn theo yêu cầu của đơn vị.

 – Kể từ phiên bản R21, phần mềm cho phép phân bổ nguồn khi tính truy lĩnh tách nguồn phần nâng lương trước hạn.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hệ thống, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại phần Phân bổ nguồn chi trả, phần mềm đã bổ sung option Tùy chọn phân bổ nguồn khi tính truy lĩnh lương. Tích chọn Phân bổ nguồn riêng cho các nguồn nâng lương trước hạn.

3. Sau khi tích chọn, vào menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh và lập bảng truy lĩnh nâng lương. Khi đó phần mềm sẽ cho phép phân bổ nguồn khi tính truy lĩnh tách nguồn phần nâng lương trước hạn.

Cập nhật 30/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan