1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn sửa được tên bảng lương sau khi đã lập để đặt theo tên gợi nhớ và dễ phân biệt

Kế toán muốn sửa được tên bảng lương sau khi đã lập để đặt theo tên gợi nhớ và dễ phân biệt

1. Mục đích

Giúp kế toán sửa được tên bảng lương sau khi đã lập để đặt theo tên gợi nhớ và dễ phân biệt.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, hàng tháng đơn vị lập nhiều bảng lương theo nhu cầu quản lý, khi tính lương kế toán đã đặt tên cho từng bảng lương theo tên gợi nhớ để dễ phân biệt. Trong quá trình thực hiện, khi tính lương kế toán quên đặt tên theo tên gợi nhớ hoặc sau khi đã lập bảng lương, kế toán muốn thay đổi tên bảng lương thì phải xóa bảng lương hiện tại và lập bảng lương mới để đặt tên bảng lương theo mong muốn. Điều này rất mất thời gian và không cần thiết.
Vì vậy, kế toán mong muốn có thể sửa được tên bảng lương sau khi đã lập và trước khi gửi đi cho cơ quan cấp trên mà không phải xóa bảng lương đi và lập lại để đặt theo tên mới như hiện tại.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm bổ sung icon sửa ngay trên tên bảng lương đang focus để có thể nhấn sửa lại tên bảng lương nếu muốn.

Cụ thể như sau

1. Tại danh sách bảng tính lương hệ số, phụ cấp, khi nhấn vào 1 bảng lương bất kỳ (trừ những bảng lương đã gửi lên đơn vị chủ quản), phần mềm đã bổ sung icon sửa ngay cạnh tên bảng lương.

2. Khi nhấn vào icon sửa này, phần mềm sẽ cho phép sửa lại tên bảng lương.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan