1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn in bảng báo cáo biến động tăng giảm lương trong tháng kèm theo mẫu 09 để đi KBNN

Kế toán muốn in bảng báo cáo biến động tăng giảm lương trong tháng kèm theo mẫu 09 để đi KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán in bảng báo cáo biến động tăng giảm lương trong tháng kèm theo mẫu 09 để đi KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, đơn vị khối trường học, hàng tháng khi đi KBNN, kế toán in mẫu 09 và Báo cáo biến động tăng giảm lương kèm theo để thuyết minh những CBNV có biến động lương. Hiện tại phần mềm chưa có mẫu báo cáo này.

 – Kể từ phiên bản R21, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo biến động tăng giảm lương theo đặc thù Như Thanh.

Cụ thể như sau

1. Tại màn hình danh sách tính lương, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung báo cáo Danh sách báo tăng, giảm tiền lương (đặc thù Như Thanh).

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn tháng in báo cáo
  • Chọn bảng lương in báo cáo
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan