1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn đăng ký MST cho CBNV trong đơn vị

Kế toán muốn đăng ký MST cho CBNV trong đơn vị

1. Mục đích

Cho phép kế toán đăng ký MST cho CBNV trong đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, phần mềm chưa đáp ứng cho kế toán đăng ký MST cho CBNV trong đơn vị.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm bổ sung tính năng đăng ký MST cho CBNV trong đơn vị, cho phép NSD lập tờ khai đăng ký thuế cho CBNV với 2 trường hợp: đăng ký lần đầu với CBNV chưa có MST và thay đổi thông tin với CBNV đã có MST nhưng cần thay đổi thông tin liên quan.

Cụ thể như sau

1. Tại form khai báo thông tin chi tiết của CBNV, phần mềm đã bổ sung một số trường thông tin như Quốc tịch, Loại giấy tờ tùy thân (Ngày cấp, Nơi cấp, Địa chỉ thường trú tạm trú)

2. Tại menu Thuế TNCN, phần mềm bổ sung menu Đăng ký mã số thuế để CBNV có thể lập tờ khai đăng ký MST theo 2 trường hợp:

– Đăng ký lần đầu với CBNV chưa có MST:

  • Nhấn Lập tờ khai
  • Tại phần Thông tin tờ khai, chọn Loại đăng ký là Đăng ký thuế. Nhấn Chọn CBNV, phần mềm sẽ hiển thị lên danh sách những CBNV chưa có MST, anh/chị tích chọn những CBNV cần đăng ký MST.

  • Nhấn Lưu. Phần mềm sẽ tự động sinh tờ khai đăng ký MST.

  • Sau khi nhận được thông báo đã chấp nhận từ TCT, nhấn Xem kết quả. Sau đó nhấn Cập nhật dữ liệu, phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin MST vào danh sách CBNV.

– Thay đổi thông tin với CBNV đã có MST

  • Nhấn Lập Tờ khai
  • Tại phần Thông tin tờ khai, chọn Loại đăng ký là Thay đổi thông tin đăng ký thuế. Nhấn Chọn CBNV, phần mềm sẽ hiển thị danh sách CBNV đã có MST.

  • Nhấn Lưu. Phần mềm sẽ tự động sinh tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế
Cập nhật 30/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan