1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn thay đổi cách tính bảo hiểm với người nghỉ chế độ phu quân phu nhân cho đúng với quy định

Kế toán muốn thay đổi cách tính bảo hiểm với người nghỉ chế độ phu quân phu nhân cho đúng với quy định

1. Mục đích

Giúp kế toán thay đổi cách tính bảo hiểm vớ người nghỉ chế độ phu quân phu nhân cho đúng với quy định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, đơn vị có cá nhân đang nghỉ chế độ phu quân, phu nhân.
Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT – BCA – BQP-BLĐTBXH về mức đóng, phương thức đóng BHXH đối với người hưởng chế độ phu quân, phu nhân như sau: Mức đóng BHXH hàng tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất = 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề trước khi người lao động ra nước ngoài theo chế độ phu nhân, phu quân.
Tuy nhiên hiện tại chương trình đang tính đóng bảo hiểm theo tỷ lệ cả người lao động và cơ quan đóng theo số tiền 40% lương, bảo hiểm mà cán bộ được hưởng.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm thay đổi cách tính bảo hiểm cho người đang hưởng chế độ phu quân, phu nhân để phù hợp với quy định theo thông tư ban hành.

Cụ thể như sau

Với CBNV nghỉ chế độ phu quân phu nhân, phần mềm thay đổi cách tính Mức đóng BHXH hàng tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất = 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề trước khi người lao động ra nước ngoài theo chế độ phu nhân, phu quân.

Cập nhật 11/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan