1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kết nối với Mtax để nộp tờ khai thuế TNCN

Kết nối với Mtax để nộp tờ khai thuế TNCN

1. Mục đích

Kết nối với Mtax để nộp tờ khai thuế TNCN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, hàng tháng, hàng năm sau khi lập tờ khai thuế, đơn vị sẽ nộp tờ khai thuế TNCN trực tiếp qua cổng “Thuedientu.gdt.gov”. Hiện tại để nộp được các tờ khai, kế toán phải nhập tay trực tiếp hoặc là kết xuất file xml từ htkk, sau đó đăng nhập vào cổng “Thuedientu.gdt.gov”, ký số và nộp.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm bổ sung tính năng đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Thuế TNCN, phần mềm đã bổ sung menu Đăng ký dịch vụ thuế.

2. Tại tab Quy trình, phần mềm hiển thị Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế theo 3 Bước như sau:

Bước 1: Đăng ký dịch vụ thuế điện tử T-VAN MISA

Để nộp được tờ khai thuế điện tử thì đơn vị cần đăng ký dịch vụ thuế điện tử T-VAN của MISA bằng cách nhấn Đăng ký ngay. Tại đây chương trình xảy ra 4 trường hợp:

TH1: Đơn vị đang sử dụng cổng thuế điện tử của Tổng Cục Thuế

1. Với trường hợp này, để sử dụng T-VAN MISA cần ngừng dịch vụ thuế của Tổng cục Thuế. Nhấn xem hướng dẫn để xem hướng dẫn chi tiết.

2. Sau khi đã làm theo hướng dẫn, tick vào Xác nhận đã ngừng dịch vụ của TCT. Sau đó nhấn Đăng ký.

TH2: Đơn vị đang sử dụng dịch vụ T-VAN của nhà cung cấp khác

Trường hợp này anh chị cũng cần ngừng dịch vụ của nhà cung cấp khác tương tự trường hợp 1.

TH3: Đơn vị chưa từng sử dụng dịch vụ thuế điện tử nào

Nhấn Đăng ký. Phần mềm sẽ chuyển hướng sang phần mềm MISA mtax để anh chị thực hiện đăng ký sử dụng phần mềm thuế điện tử MISA mTax theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

TH4: Đơn vị đang sử dụng phần mềm thuế điện tử MISA mTax

Tại trường hợp này, anh/chị sẽ chỉ cần thực hiện kết nối với phần mềm MISA mtax.

Sau khi đã kết nối thành công, chương trình sẽ hiển thị thông báo và chuyển đến Bước 2.

Bước 2: Đăng ký tờ khai nộp qua mạng

Tại bước này, sau khi nhấn Đăng ký ngay, phần mềm sẽ tự động chuyển hướng tới phần mềm MISA mtax. Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện anh chị xem tại đây.

Bước 3: Nộp tờ khai

Tại bước này anh/chị sẽ thực hiện lập tờ khai, ký số và nộp tờ khai điện tử cho cơ quan thuế trên phần mềm MISA SalaGov.

VD nộp tờ khai khấu trừ thuế 05-KK. Sau khi ký gửi thành công, phần mềm sẽ hiển thị thông báo.

Sau khi đã gửi, anh/chị có thể xem kết quả tại tab Thông báo từ TCT.

Cập nhật 30/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan