1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán mong muốn bắt buộc điền thông tin khối trường trong thông tin đơn vị

Kế toán mong muốn bắt buộc điền thông tin khối trường trong thông tin đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán bắt buộc điền thông tin khối trường trong thông tin đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, khi lập dự toán lương, chương trình chỉ lập dự toán cho CBNV thuộc biên chế. Với đơn vị trường học, để đánh dấu thuộc biên chế, đơn vị phải chọn thông tin khối trường Thông tin đơn vị. Tuy nhiên thông tin này không bắt buộc nhập dẫn đến việc có người bỏ qua hoặc quên không nhập, khi có việc lên báo cáo sẽ không chính xác và phải quay lại sửa.

– Kể từ phiên bản R21, yêu cầu bắt buộc khai báo thông tin khối trường đối với đơn vị giáo dục hoặc nhóm đơn vị đối với đơn vị y tế.

Cụ thể như sau

1. Tại biểu tượng Hệ thống, chọn Thông tin đơn vị.

2. Đối với đơn vị khối trường học, phần mềm yêu cầu bắt buộc khai báo thông tin Khối trường. Nếu không khai báo sẽ không thể nhấn Lưu.

3. Tương tự đối với đơn vị  y tế, phần mềm yêu cầu bắt buộc khai báo thông tin Nhóm đơn vị. Nếu không khai báo sẽ không thể nhấn Lưu.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan