1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán mong muốn các báo cáo lấy theo số đã làm tròn của từng CBNV để đáp ứng yêu cầu của đơn vị

Kế toán mong muốn các báo cáo lấy theo số đã làm tròn của từng CBNV để đáp ứng yêu cầu của đơn vị

1. Mục đích

Các báo cáo lấy theo đúng số đã làm tròn của từng CBNV để đáp ứng yêu cầu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, các đơn vị sử dụng phần mềm Salagov để tính lương. Tại mỗi đơn vị, cách làm tròn trên bảng lương khác nhau. Với những đơn vị Tùy chọn làm tròn từng khoản lương, phụ cấp đến đồng, trăm đồng và Tính tổng từng khoản dựa trên số chưa làm tròn của CBNV thì các báo cáo khi in ra các khoản lương, phụ cấp chi tiết của CBNV là số chưa làm tròn. Các hiển thị này chưa đáp ứng đúng theo cách đơn vị đang làm tròn.

– Kể từ phiên bản R27, khi tùy chọn làm tròn tích chọn tính tổng dựa trên số chưa làm tròn, thì hệ thống sẽ lưu xuống cả số chưa làm tròn và đã làm tròn, để khi lên báo cáo sẽ hiển thị được số liệu giống như trên bảng tính lương.

 

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan