1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán mong muốn căn chỉnh cột STT và cột Họ và tên trên mẫu bảng lương tùy chỉnh theo định dạng khác nhau

Kế toán mong muốn căn chỉnh cột STT và cột Họ và tên trên mẫu bảng lương tùy chỉnh theo định dạng khác nhau

1. Mục đích

Giúp kế toán căn chỉnh cột STT và cột Họ và tên trên mẫu bảng lương tùy chỉnh theo định dạng khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, phần mềm đang mặc định cột STT và Họ và tên là “Kiểu chữ” nên ăn theo một cách căn lề khi tùy chỉnh bảng lương.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép điều chỉnh định dạng bảng nội dung theo từng cột khác nhau nếu có nhu cầu

Cụ thể như sau

1. Tại menu Sửa mẫu bảng lương, phần Sửa thân trang\tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột, phần mềm đã bổ sung chức năng thiết lập riêng từng cột.

2. Khi nhấn vào chức năng này, phần mềm sẽ cho phép anh/chị có thể dễ dàng điều chỉnh định dạng bảng nội dung theo từng cột khác nhau:

  • Định dạng dữ liệu kiểu số

  • Định dạng dữ liệu kiểu chữ

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan