1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán mong muốn chỉnh được font size tên nhóm hưởng lương để bảng lương đẹp hơn

Kế toán mong muốn chỉnh được font size tên nhóm hưởng lương để bảng lương đẹp hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể chỉnh được font size tên nhóm hưởng lương để bảng lương được đẹp hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, phần mềm cho phép chỉnh sửa font size chữ trên bảng lương tuy nhiên với tên các nhóm hưởng lương phần mềm đang lấy theo mặc định

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm cho phép chỉnh được font size tên nhóm hưởng lương để bảng lương được đẹp hơn.

Cụ thể như sau

1. Khi sửa mẫu bảng lương, tại phần Sửa thân trang, chọn tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột.

2. Tại đây, phần Tùy chọn định dạng hiển thị dữ liệu trên cột đã bổ sung thêm tùy chọn định dạng riêng cho dòng nhóm dữ liệu.

3. Anh/chị có thể tùy chỉnh font, size cho dữ liệu kiểu số hay kiểu chữ của nhóm hưởng lương.

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan