1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn chỉnh sửa được thông tin admin tại phần Quản lý người dùng

Kế toán mong muốn chỉnh sửa được thông tin admin tại phần Quản lý người dùng

1. Mục đích

Giúp kế toán chỉnh sửa được thông tin admin tại phần Quản lý người dùng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm không cho phép chỉnh sửa thông tin admin tại phần Quản lý người dùng.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm cho phép chỉnh sửa được thông tin admin tại phần Quản lý người dùng.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống trên thanh công cụ, chọn Người dùng.

2. Tại đây, anh chị nhấn Sửa.

3. Đối với những tài khoản chưa nâng cấp bảo mật, anh/chị có thể sửa toàn bộ thông tin người dùng hay thông tin phân quyền dữ liệu.

4. Đối với những tài khoản đã nâng cấp bảo mật, anh/chị có thể sửa Tên đăng nhập, chọn vai trò, nhập chức vụ, chức danh.

Cập nhật 23/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan