1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán mong muốn chọn nhanh bảng lương, bảng phụ cấp ĐBN và bảng truy lĩnh chưa cập nhật vào bảng lương khi in mẫu 09 để tiện ích hơn khi sử dụng phần mềm

Kế toán mong muốn chọn nhanh bảng lương, bảng phụ cấp ĐBN và bảng truy lĩnh chưa cập nhật vào bảng lương khi in mẫu 09 để tiện ích hơn khi sử dụng phần mềm

1. Mục đích

Giúp kế toán chọn nhanh bảng lương, bảng phụ cấp ĐBN và bảng truy lĩnh chưa cập nhật vào bảng lương khi in mẫu 09 để tiện ích hơn khi sử dụng phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, khi in mẫu 09, kế toán chọn tất cả các bảng lương này in chung trên 1 mẫu 09. Mỗi lần in như vậy, kế toán phải click chọn từng bảng lương, bảng phụ cấp ĐBN và bảng truy lĩnh chưa cập nhật vào bảng lương rất mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm cho chọn nhanh tất cả các bảng lương, bảng PC ĐBN và bảng truy lĩnh chưa cập nhật vào bảng lương cùng lúc.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách bảng tính lương hệ số, phụ cấp, khi nhấn in bảng lương 09, phần mềm cho phép chọn nhanh Tất cả bảng lương, bảng PC ĐBN và bảng truy lĩnh chưa cập nhật vào bảng lương để anh/chị có thể chọn in chung trên 1 mẫu 09.

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan