1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn chọn nhanh được các đơn vị chia sẻ bảng lương

Kế toán mong muốn chọn nhanh được các đơn vị chia sẻ bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán chọn nhanh được các đơn vị chia sẻ bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, khi chia sẻ bảng lương, phần mềm chưa cho phép tích chọn hoặc bỏ chọn nhanh tất cả đơn vị hoặc tích chọn và bỏ chọn nhanh các đơn vị thuộc cùng đơn vị chủ quản.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm cải tiến lại tính năng chia sẻ bảng lương tùy chỉnh, cho phép chọn nhanh được các đơn vị chia sẻ bảng lương,

Cụ thể như sau:

1. Tại bảng lương tháng 11, chọn Sửa mẫu bảng lương.

2. Nhấn nút chia sẻ bảng lương, tại đây anh/chị có thể tích chọn hoặc bỏ chọn nhanh tất cả các đơn vị hoặc tích chọn nhanh tất cả các đơn vị (hoặc các đơn vị thuộc cùng đơn vị chủ quản).

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan