1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn số tiền thực lĩnh của phụ cấp CB KCT xã (TM 6353) lên cột 09 trên mẫu 09/NĐ11

Kế toán mong muốn số tiền thực lĩnh của phụ cấp CB KCT xã (TM 6353) lên cột 09 trên mẫu 09/NĐ11

1. Mục đích

Giúp số tiền thực lĩnh của phụ cấp CB KCT xã (TM6353) lên cột 09 trên mẫu 09/NĐ11.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm chỉ cho phép thiết lập mục lương hoặc thiết lập tiểu mục, mà cả 2 đều không thiết lập được số tiền thực lĩnh 6353 đã trừ bảo hiểm lên cột 09/NĐ11.

– Kể từ phiên bản R4, khi sửa mẫu 09, khi thiết lập công thức theo tiểu mục, thì số tiền của khoản phụ cấp sẽ được hiểu là số tiền đã trừ đi các khoản đóng góp. Ngoài ra, phần mềm sẽ bổ sung tùy chọn cho thiết lập cho khoản PC CBKCT hiển thị ở cột 5 hoặc cột 9. Khi đó in lên mẫu 09 sẽ đúng số tiền thực lĩnh của CBNV.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, kích chọn bảng lương cần sửa. Nhấn Sửa mẫu bảng lương.

2. Tại phần Sửa thân trang, chọn tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột.

3. Tích chọn Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột.

4. Tích chọn Thiết lập công thức cho từng nhóm hưởng lương.

5. Khi tích chọn Hiển thị tiền lương và phụ cấp, đối với đơn vị là cấp xã, phần mềm đã bổ sung tùy chọn thiết lập cho Phụ cấp không chuyên trách xã hiển thị tại cột  nào => khi đó số tiền của khoản PC này là số tiền đã trừ đi các khoản đóng góp.

6. Sau khi sửa xong bảng lương, cất thành mẫu mới. Nhấn In để in mẫu bảng lương mới vừa tạo. Số tiền thực lĩnh của CBNV sẽ lên đúng trên mẫu 09.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan