1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán muốn tùy chỉnh linh động vị trí chân chữ ký trên bảng lương tùy chỉnh

Kế toán muốn tùy chỉnh linh động vị trí chân chữ ký trên bảng lương tùy chỉnh

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh linh động vị trí chân chữ ký trên bảng lương tùy chỉnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, bảng lương tùy chỉnh đã có thể thiết lập chân chữ ký thành 2 dòng và thiết lập được nhiều chữ ký cùng lúc nhưng chưa tùy chỉnh được vị trí chân chữ ký mà chỉ tùy chỉnh được vị trí theo khung đã vẽ sẵn.

– Kể từ phiên bản R4, khi tùy chỉnh chân chữ ký, nếu chọn chân chữ ký là xác nhận của đơn vị chủ quản/nội vụ/tài chính sẽ cho lựa chọn phần chữ ký xác nhận này gồm mấy chữ ký, bắt đầu từ vị trí số mấy. Khi chọn từ 2 chữ ký trở lên sẽ cho sửa nội dung phù hợp.

Cụ thể như sau

1. Sau khi lập bảng lương, anh/chị nhấn Sửa mẫu bảng lương.

2. Tại phần Chân chữ ký, chọn tab Sửa chữ ký để thực hiện phần chỉnh sửa chữ ký.

Lưu ý: Các chữ ký mang đi theo mẫu (kế toán, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị) được mặc định tại chương trình nên không thể sửa lại.

3. Mỗi chữ ký đã được mặc định mang theo các giá trị:

  • Chức danh người ký (người lập biểu, thủ trưởng, kế toán…)
  • Dòng chú thích (ký, ghi rõ họ tên)
  • Tên người ký

Anh/chị có thể sửa lại từng nội dung trực tiếp trên màn hình bằng cách kích vào nội dung cần sửa.

Nếu muốn ẩn/hiện nội dung nào trên bảng lương, tích chọn biểu tượng con mắt.

4. Phần mềm đã bổ sung tính năng cho phép anh/chị có thể thay đổi vị trí chân chữ ký bằng cách nhấn giữ và di chuyển chữ ký tới vị trí mong muốn.

4. Ngoài ra anh/chị cũng có thể điều chỉnh font, size chữ, định dạng chữ với từng tab chân chữ ký.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan