1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn tính được khoản nghỉ việc không lương của cán bộ

Kế toán mong muốn tính được khoản nghỉ việc không lương của cán bộ

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được khoản nghỉ việc không lương của cán bộ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, đối với CBNV nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức tại đơn vị, bảo hiểm sẽ chi trả 75% lương đóng bảo hiểm và 25% là người lao động nghỉ việc không hưởng lương, phần mềm hiện tại chưa đáp ứng được khoản nghỉ việc không lương của cán bộ.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm bổ sung công thức tính để có thể tính được khoản nghỉ việc không lương của những CBNV nghỉ ốm, nghĩ dưỡng sức.

Cụ thể như sau:

1. Lập bảng chấm công tháng 10 của CBNV, trong đó có một số CBNV được khai báo là nghỉ ốm hoặc nghỉ dưỡng sức.

2. Lập bảng tính lương tháng 10, kích chuột phải chọn Tùy chọn\Bảo hiểm chi trả (75%).

3. Khi đó số tiền sẽ hiển thị tại cột Bảo hiểm chi trả (75%) và cột Nghỉ việc không hưởng lương sẽ là 25% của số bảo hiểm chi trả 100%.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan