1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn khi in mẫu 09/NĐ11 nếu không có biến động so với tháng trước thì không hiển thị khung của bảng thuyết minh

Kế toán mong muốn khi in mẫu 09/NĐ11 nếu không có biến động so với tháng trước thì không hiển thị khung của bảng thuyết minh

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in mẫu 09/NĐ11nếu không có biến động so với tháng trước thì không hiển thị khung của bảng thuyết minh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, khi in mẫu 09, nếu không có sự thay đổi lương so với tháng trước thì vẫn mặc định hiển thị khung của bảng thuyết minh và không có nội dung gì.

– Kể từ phiên bản R4, khi in mẫu 09 không có biến động lương trên bảng thuyết minh thì chỉ lên dòng tiêu đề về thuyết minh, không hiển thị thuyết minh trống.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn bảng lương cần in.

2. Nhấn Sửa mẫu bảng lương. Chọn sửa mẫu bảng lương 09/NDD11.

3. Tại phần Sửa chân chữ ký, chọn tab Sửa phần thuyết minh. 

4. Tại góc phải cuối màn hình, tích chọn Chỉ hiển thị bảng thuyết minh khi có phát sinh. Nhấn Lưu thành mẫu mới.

5. In bảng lương vừa mới lưu. Tại đây, nếu không có biến động lương trên bảng thuyết minh thì chỉ hiển thị dòng tiêu đề về thuyết minh, không hiển thị thuyết minh trống.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan