1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R20
 4. Kế toán mong muốn chương trình cảnh báo lỗi rõ ràng khi chỉnh sửa mẫu bảng lương để dễ dàng chỉnh sửa

Kế toán mong muốn chương trình cảnh báo lỗi rõ ràng khi chỉnh sửa mẫu bảng lương để dễ dàng chỉnh sửa

1. Mục đích

Chương trình cảnh báo lỗi rõ ràng khi chỉnh sửa mẫu bảng lương để dễ dàng chỉnh sửa.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, các đơn vị khi sử dụng tính năng thiết lập mẫu bảng lương trên phần mềm, kế toán phải thiết lập các công thức tại các cột theo tiểu mục hay là mục lương để lên đúng số liệu. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, kế toán thiết lập sai công thức. Hiện tại phần mềm đang show cảnh báo chung chung chứ chưa chỉ rõ nguyên nhân lỗi khi chỉnh sửa mẫu bảng lương.

– Kể từ phiên bản R20, khi thiết lập công thức tính lương, nếu công thức không hợp lệ thì phần mềm sẽ show cảnh báo và không cho lưu (phần mềm sẽ hiển thị một số lý do không hợp lệ)

Cụ thể như sau

Khi kế toán thiết lập công thức, nếu công thức không hợp lệ, phần mềm sẽ show cảnh báo cụ thể lý do không hợp lệ cho các trường hợp:

 • Phụ cấp được chọn không được tích chọn sử dụng
 • Phụ cấp được chọn không có trong danh mục
 • Tiểu mục được chọn không được tích chọn sử dụng
 • Tiểu mục được chọn không có trong danh mục
 • Công thức quá dài
 • Công thức thiết lập có khoản phụ cấp được thiết lập công thức
 • Sai cú pháp
 • Sai logic toán học

Ví dụ: Khi sửa công thức này, kế toán để thiếu 1 dấu ” )

Khi đó phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan