1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Kế toán mong muốn có phần rút gọn truy lĩnh lương dưới bảng lương tháng

Kế toán mong muốn có phần rút gọn truy lĩnh lương dưới bảng lương tháng

1. Mục đích

Giúp kế toán có phần rút gọn truy lĩnh lương dưới bảng lương tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, phần mềm chưa đáp ứng rút gọn truy lĩnh lương dưới bảng lương tháng.

– Kể từ phiên bản R10, trên tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung thêm tùy chọn hạch toán MLNS có hạch toán riêng phần truy lĩnh lương.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 19/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan