1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Kế toán mong muốn mục II mẫu 09 có thêm nhóm HĐ theo NĐ 161/2018/NĐ-CP để thực hiện giao dịch với kho bạc

Kế toán mong muốn mục II mẫu 09 có thêm nhóm HĐ theo NĐ 161/2018/NĐ-CP để thực hiện giao dịch với kho bạc

1. Mục đích

Bổ sung mục II mẫu 09 có thêm nhóm HĐ theo NĐ 161/2018/NĐ-CP để thực hiện giao dịch với kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, mẫu 09 không có nhóm HĐ theo NĐ 161/2018/NĐ-CP để thực hiện giao dịch với kho bạc.

– Kể từ phiên bản R10, phần mềm bổ sung thêm loại HĐ theo NĐ161 và bổ sung thêm mẫu 09 mang đi mới có nhóm NĐ161 thay thế NĐ68.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, tại đây phần mềm đã bổ sung thêm mẫu tùy chỉnh Mẫu số 09/NĐ11 (HĐ161): Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

2. Tại menu Danh sách CBNV, khi thêm CBNV, phần mềm đã bổ sung thêm loại Hợp đồng theo Nghị định 161. Ngoài ra với những CBNV đã khai báo từ trước, anh/chị cũng có thể sửa HĐ cho CBNV thành loại Hợp đồng theo Nghị định 161.

3. Tại phần Sắp xếp nhóm hưởng lương cho CBNV, anh/chị có thể thêm nhóm hưởng lương cho CBNV thuộc loại HĐ 161 đồng thời tự động chọn CBNV hưởng lương theo HĐ 161.

4. Tại phần sắp xếp CBNV, các CBNV được lọc thông tin hưởng lương HĐ 161 sẽ được hiển thị trên danh sách.

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan