1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Khi in bảng lương, kế toán muốn xem thông tin tổng biên chế và số tiền thực lĩnh của CBCC để xin cơ quan chủ quản phê duyệt bảng lương

Khi in bảng lương, kế toán muốn xem thông tin tổng biên chế và số tiền thực lĩnh của CBCC để xin cơ quan chủ quản phê duyệt bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in bảng lương xem được thông tin tổng biên chế và số tiền thực lĩnh của CBCC để xin cơ quan chủ quản phê duyệt bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, chương trình có lựa chọn hiển thị Tổng số biên chế và tiền lương, phụ cấp nhưng là tổng số tiền, không phải số thực lĩnh.

– Kể từ phiên bản R10, khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung thêm thông tin hiển thị ở Tổng số biên chế và tiền lương cho phù hợp với mẫu đơn vị đang sử dụng.

Xem phim hướng dẫn

 

Cập nhật 19/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan