1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Khi in Mẫu số 09, phần thuyết minh tăng, giảm cần hiển thị chi tiết hệ số chênh lệch của từng khoản lương, phụ cấp để giao dịch với Kho bạc

Khi in Mẫu số 09, phần thuyết minh tăng, giảm cần hiển thị chi tiết hệ số chênh lệch của từng khoản lương, phụ cấp để giao dịch với Kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in Mẫu số 09, phần thuyết minh tăng, giảm hiển thị chi tiết hệ số chênh lệch của từng khoản lương, phụ cấp để giao dịch với Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, phần thuyết minh tăng giảm đã cho phép thuyết minh chi tiết chênh lệch hệ số và chênh lệch số tiền của từng khoản lương, phụ cấp nhưng thừa thông tin chênh lệch số tiền của từng khoản phụ cấp và chưa có tổng số tiền chênh lệch.

– Kể từ phiên bản R10, phần mềm bổ sung một mẫu thuyết minh mới theo đặc thù SGD Kontum.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn Sửa mẫu bảng lương trên thanh menu, chọn bảng lương cần sửa mẫu. Nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa chân chữ ký, chọn Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước, nhấn Tùy chọn mẫu thuyết minh.

3. Tại đây phần mềm đã bổ sung Mẫu 8: Hiển thị chi tiết hệ số từng khoản lương, phụ cấp thay đổi so với tháng trước. Tích chọn mẫu này, nhấn Chọn mẫu.

4. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu bảng lương.

5. Sau khi lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In. Chọn in mẫu vừa cất. Tại đây phần mềm in được phần thuyết minh chi tiết hệ số chênh lệch của từng khoản lương, phụ cấp.

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan