1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Khi in biểu 09 kế toán muốn xem được chi tiết từng khoản khoán kinh phí của từng cán bộ

Khi in biểu 09 kế toán muốn xem được chi tiết từng khoản khoán kinh phí của từng cán bộ

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in biểu 09 xem được chi tiết từng khoản khoán kinh phí của từng cán bô.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, chương trình chỉ hiển thị tổng số tiền khoản chi ở cột Tiền khoán và ở dòng tương ứng của cán bộ hưởng tiền khoản chi đó.

– Kể từ phiên bản R10, khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung tùy chọn hiển thị mỗi khoản phụ cấp thành 1 dòng và cho xác định áp dụng đối với tất cả các cột hay chỉ một vài cột nhất định trên báo cáo.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 19/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan