1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Kế toán muốn truy lĩnh lương do chuyển HD 68 sang HD 161

Kế toán muốn truy lĩnh lương do chuyển HD 68 sang HD 161

1. Mục đích

Giúp kế toán truy lĩnh lương do chuyển HD 68 sang HD 161.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, phần mềm đang chỉ đáp ứng được trường hợp truy lĩnh do thay đổi hệ số mà không tính được trường hợp thay đổi từ hệ số sang số tiền.

– Kể từ phiên bản R10, phần mềm bổ sung loại truy lĩnh lương cho các đối tượng đang hưởng lương theo hệ số sang hưởng lương theo số tiền.

Xem phim hướng dẫn

 

Cập nhật 19/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan