1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn có thể dễ dàng di chuyển vị trí của thông tin phần tiêu đề và khi chia sẻ bảng lương không bị thay đổi vị trí theo mặc định

Kế toán mong muốn có thể dễ dàng di chuyển vị trí của thông tin phần tiêu đề và khi chia sẻ bảng lương không bị thay đổi vị trí theo mặc định

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể dễ dàng di chuyển vị trí của thông tin phần tiêu đề và khi chia sẻ bảng lương không bị thay đổi vị trí theo mặc định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, phần mềm có thể chỉnh sửa điền thông tin Đơn vị chủ quản trước, đơn vị lập báo cáo sau. Tuy nhiên khi chia sẻ bảng lương sẽ tự động đổi ngược lại theo mặc định.

– Kể từ phiên bản R5, khi đơn vị đã sắp xếp lại thứ tự trên mẫu lương tùy chỉnh thì khi lưu lại và chia sẻ sẽ giữ được vị trí đơn vị đã điều chỉnh.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số phụ cấp, chọn bảng lương cần thiết lập.

2. Tại đây, nhấn Sửa mẫu bảng lương.

3. Chọn 1 mẫu bảng lương bất kỳ ngoài mẫu bảng lương 09. Nhấn Sửa mẫu.

Ví dụ: Chọn sửa mẫu bảng lương C02a-HD: Bảng thanh toán tiền lương.

4. Tại phần Sửa tiêu đề, anh/chị có thể thay đổi vị trí hiển thị thông tin trong 1 nhóm tiêu đề bằng cách nhấn giữ biểu tượng di chuyển và di chuyển vị trí lên/xuống theo mong muốn.

5. Nhấn Lưu thành mẫu mới. Chọn in mẫu vừa cất.

6. Tại đây khi lưu lại và chia sẻ bảng lương sẽ vẫn giữ được vị trí như đã điều chỉnh.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan